Tytuł projektu: 

WIELKODUCHY. Zwiększanie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów.

0198_M_2_2012
beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO
Nr wniosku: 0198/M/2/2012
Data realizacji: 1.02.201331.01.2014
Wysokość dofinansowania: 174 870.00
Obszar tematyczny: Edukacja obywatelska
Miejsce realizacji: wielkopolskie