Lista projektów według tematyki

Fundusz Partnerski: „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.
Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy
Fundusz Partnerski: Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug
Fundusz Partnerski: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w powiecie myślenickim i kantonie Valais – wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych
Fundusz Partnerski: Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko-szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych
Fundusz Partnerski: Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie
Fundusz Partnerski: Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością
Fundusz Partnerski: Polsko-Szwajcarskie Forum Rozwoju Turystyki Ekologicznej
Fundusz Partnerski: Supraśl – polskie okno na Szwajcarię
Fundusz Partnerski: Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Planowanie budżetu
Aktywny Zamość
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS).
Szkoła partycypacji
Telewizja internetowa, monitoring grantów kulturalnych.
Demokracja
DEMOkracja. Interaktywne Lekcje Demokracji dla młodzieży województwa małopolskiego.
My Obywatele
Dialog obywatelski i konsultacje społeczne
Akcja konsultacja!
Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej
Bądź zaangażowany - działaj!
Budowa systemu współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych drogą do zwiększenia partycypacji obywatelskiej w polityce publicznej województwa Podkarpackiego.
Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego
Demokracja 4.0
Eko Szlak - Łaźna Struga
Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju - partycypacja spoleczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013
Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska
Instytut Edukacji Obywatelskiej
Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian
Liderzy i liderki społeczności studenckich aktywni w polskiej debacie publicznej – zasoby świata a procesy globalne (ang. Student leaders active in Polish public debate – world’s resources and global processes)
Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów
Lubelski system partycypacji społecznej
Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych
Model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego
Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej.
Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem!
Młodzi Decydują
Niemieckie doświadczenie szansą rozwoju III sektora na Podkarpaciu.
Nowosolanie decydują - wdrożenie i promocja konsultacji społecznych
Obywatelski Kraków
Od gadania do działania - Obywatelska Gmina
Pakt na Rzecz Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego
Parasol demokracji
Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy
Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej
Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski
PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej.
Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście
Promocja konsultacji społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000
Przejrzysta i otwarta szkoła - budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji
Przygotowanie edukacyjne młodzieży do działań obywatelskich
Raz, dwa trzy - działaj Ty! Zwiększanie partycypacji społecznej młodzieży.
ROWEROWA SIEĆ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ DLA PARTYCYPACJI W POLITYCE TRANSPORTOWEJ PAŃSTWA
Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich
Samorząd z inicjatywą
Szkoła demokracji
Szkoła Partycypacji Społecznej-prawem jazdy kategorii A w społeczeństwie demokratycznym.
Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych
Wstrzel się w aktywność
Wysoka jakość konsultacji społecznych
WŁĄCZ SIĘ! Akademia Lokalnych Liderów
„Segreguj odpowiedzialnie” – zwiększanie partycypacji mieszkańców we wdrażaniu nowego prawa odpadowego
„Wzmocnienie aktywności obywatelskiej młodzieży w Małopolsce i Podkarpaciu”
Dziennikarstwo obywatelskie
Akademia Młodego Obywatela
Aktywne Miasto Lublin
Aktywni -> Świadomi -> Start
Aktywni Obywatele - Lepsze Miasto
Aktywni Obywatele - Świadomi Obywatele
Beskidzkie Centrum Lidera
Civilia.pl
Edukacja obywatelska z Kurierem Stryszawskim
Gazeta obywtaelska - Nowe kresy - Historia dzisiaj
Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska (IMTO)
Jordanowska Akademia Obywatelska
Kantor międzypokoleniowy - edukacja obywatelska w gminie Michałowice
MAS Media - Magazyn Aktywny Społecznie
Mój bohater i jego historia
Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcjo kontrolnej mediów lokalnych
Monitorujemy i animujemy - niezależna gazeta obywatelska w Zgierzu.
Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem!
Młodzieżowa akademia obywatelska
Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem
Nowosolska gazeta obywatelska
Obywatelski Kraków
Odbijamy miasto - gazeta Zgrzyt i ruch obywatelski w Zgierzu.
ONN - Obywatel Nikomu Nieznany
PAKA - Podhalańska Akademia Kreatywnych i Aktywnych
Poznaj siłę swojego głosu - Internetowe Radio Obywatelskie EZG
Uniwersytet Obywatelski dla dzieci
Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Gdów poprzez promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców.
Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych
Zdaniem seniora
Łódzka gazeta obywatelska - wpływamy na miasto!
Edukacja obywatelska
Akcja - Informacja! / Action - Information!
Aktywna młodzież na rzecz społeczności lokalnych.
Aktywny obywatel- To Ja!
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Budżet miasta Cię przerasta? Gry edukacyjne dla dzieci
Centrum Inicjatyw Obywatelsko-Społecznych
Civilia.pl
Działanie tworzy przyszłość - projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych
Edukacja obywatelska z Kurierem Stryszawskim
Gramy w RADĘ, damy RADĘ - innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży
Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich
Ja - Młody Obywatel
Jestem mądrym konsumentem od dziecka
Kuźnia młodych obywateli
Mały Obywatel - Duża Sprawa
Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej
Młode Bieszczady
Młody obywatel na scenie życia
Młodzi - aktywni mieszkańcy Małopolski
Młodzież i filantropia. Promowanie postaw obywatelskich wśród licealistów
Młodzież ma wpływ. Model włączenia modych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej
Nic o nas bez nas – edukacja obywatelska młodzieży
Nie tylko praca
Obywatel PRO – dramowy projekt aktywizacji obywatelskiej uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów grójeckiego, ostrowskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego.
Obywatel Senior
Obywatelska odpowiedzialność podatnika i konsumenta: od wiedzy o systemie podatkowym państwa do uczciwego płacenia podatków
PEKiO
Piramida demokracji - edukacja obywatelska w szkole, na uniwersytecie i w 256j
Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców
Późne debiuty na Targówku
Przejrzysta i otwarta szkoła - budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji
Punkt Informacji Obywatelskiej „Warto Wiedzieć”
Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży.
Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich
Świadomy obywatel - odkrywca nowych możliwości. Edukacja obywatelska mieszkańców gminy Jasienica Rosielna.
Szkoła Obywatelska Civitas
Uniwersytet Obywatelski dla dzieci
Vademecum Aktywnego Obywatela
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym
Wstrzel się w aktywność
Zgrana Piątka - program rówieśniczego przeciwdziałania przemocy w szkołach
Inicjatywy wiejskie
Akademia Kobiet Aktywnych
AKTYWNIE, RAZEM - aktywizacja obywatelska mieszkańców Gminy Białopole
Aktywność obywatelska - szansą rozwoju świetlic wiejskich na terenie gminy Borne Sulinowo
Aktywny Przemyśl - fundusze sołeckie wsparciem aktywności mieszkańców Powiatu Przemyskiego
Europejska Akademia Sołtysa. Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich.
Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic
Inicjatywa lokalna drogą do społeczeństwa obywatelskiego
Kuźnia Liderek czyli Inkubator Kapitału Społecznego
Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS).
Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski
Planowanie obywatelskie na obszarach wiejskich w praktyce
Przygotowanie edukacyjne młodzieży do działań obywatelskich
Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją
Społeczna przestrzeń edukacji
Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej
Świetlice wiejskie podstawą inicjatyw obywatelskich
W publicznej debacie przy jednym gnacie
„Wzmocnienie aktywności obywatelskiej młodzieży w Małopolsce i Podkarpaciu”
Wymiana międzypokoleniowa
Akademia Młodego Obywatela
Centrum Integracji Międzypokoleniowej - CIM
Jesień życia - wiosna aktywności
Kantor międzypokoleniowy - edukacja obywatelska w gminie Michałowice
Międzypokoleniowe warsztaty lokalnego ożywienia obywatelskiego
Późne debiuty na Targówku
Zdaniem seniora
Zagadnienia związane z energetyką
Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska
Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych
Zagadnienia związane z transportem
ROWEROWA SIEĆ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ DLA PARTYCYPACJI W POLITYCE TRANSPORTOWEJ PAŃSTWA
Tiry na Tory – aktywizacja, monitoring i partycypacja społeczna.
Zagadnienia związane z globalizacją
Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
Liderzy i liderki społeczności studenckich aktywni w polskiej debacie publicznej – zasoby świata a procesy globalne (ang. Student leaders active in Polish public debate – world’s resources and global processes)
Handel ludźmi
Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i respektowania ich praw.
Informacja obywatelska i informacja publiczna
Akcja - Informacja! / Action - Information!
Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody
Bliżej Obywatela
Dane, debata, demokracja (3D)
Demokracja dla każdego – akcja i system Bez Wybryków
Kodeks Etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów
Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian
Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe
Mini Uniwersytet Obywatelski
Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcjo kontrolnej mediów lokalnych
Obywatel to brzmi dumnie! - program pomocy i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru G6
Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej
Piramida demokracji - edukacja obywatelska w szkole, na uniwersytecie i w 256j
Prawa Pacjenta - Twoje Prawa
Przejrzysta i otwarta szkoła - budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji
Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego
STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody
Szkoła Działań Strażniczych
W publicznej debacie przy jednym gnacie
Web for all
„Konsument-Obywatel-Sieć”
Integracja europejska
Euro- aktywni na Podlasiu
Wiem, dlaczego wybieram 2013 w gminie Komańcza
Rozwijanie kompetencji społecznych i postaw obywatelskich
Akademia Aktywności
Akademia Edukacji Obywatelskiej - społeczeństwo młodych obywateli
Akademia Kobiet Aktywnych
Akademia Młodzieżowa - Program edukacji obywatelskiej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego
Akademia Obywatelska 50+
Akademia Obywatelska dla Seniora
Aktywna Młodzież Małopolski
Aktywna młodzież na rzecz społeczności lokalnych.
Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie
Aktywny samorząd uczniowski.
Bądź aktywny - aktywizuj innych!"
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Beskidzki Kocioł – aktywność obywatelska młodych
Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce
Budżet miasta Cię przerasta? Gry edukacyjne dla dzieci
Cafe Obywatelska
Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy
Działanie tworzy przyszłość - projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych
Europejska Akademia Sołtysa. Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich.
Fabryka Rozwoju Aktywnej Świadomości Obywatela
Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich
Ja - Młody Obywatel
Jako wolontariusz potrafię pomagać
Jestem mądrym konsumentem od dziecka
Kampania społeczna - No promil, no problem
Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe
Kto tu rządzi? Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży w Olecku.
Kuźnia młodych obywateli
Legnicko-Głogowski Okręg Młodzieżowy
Lepszy świat przez wolontariat
LIDER w ROZWOJU
Liderzy i liderki społeczności studenckich aktywni w polskiej debacie publicznej – zasoby świata a procesy globalne (ang. Student leaders active in Polish public debate – world’s resources and global processes)
Lokalne Centrum Wolontariatu - Działamy razem!
Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej
Mini Uniwersytet Obywatelski
MIŚ.COM - Młody i Świadomy - Cenny Obywatel Małopolski
My Obywatele
Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem!
Młodzież i filantropia. Promowanie postaw obywatelskich wśród licealistów
Młodzieżowa akademia obywatelska
Nic o nas bez nas – edukacja obywatelska młodzieży
Nie tylko praca
Obywatel 3D
Obywatel Harcerz
Obywatel MAMA
Obywatele Małych Szkół
Obywatelska odpowiedzialność podatnika i konsumenta: od wiedzy o systemie podatkowym państwa do uczciwego płacenia podatków
PAKA - Podhalańska Akademia Kreatywnych i Aktywnych
Poczuj się inny - poczuj się Piętaszkiem
PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu.
Pracodawco, znam swoje prawa - rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych
PSOUU inkubatorem kapitału społecznego
Regionalnie z pasją
Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich
Samorząd Uczniowski - Szkoła Praktycznego Przywództwa
Samorząd uczniowski na plus
Samorządność szkolna inaczej - Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego.
Serwis Edukacyjno - Poradniczy: e - przewodnik obywatelski
Społeczna przestrzeń edukacji
Stań przed sądem - przekonaj się sam
Szkoła Obywatelska Civitas
Tarnowska Liga Debatancka
Vademecum Aktywnego Obywatela
Wiem-Patrzę-Sprawdzam - monitoring obietnic wyborczych i działań bieżących administracji publicznej.
Wiemy, rozumiemy więc działamy - promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej kobiet poprzez działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne
Wiesz więcej - decydujesz
Wolontariat sposobem kształtowania postaw obywatelskich
Wolontariat z klasą - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym
Wstrzel się w aktywność
Wszyscy różni, wszyscy równi. Zwiększenie udziału oleckiej młodzieży w życiu 256j
Kultura
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego
Młody obywatel na scenie życia
ONN - Obywatel Nikomu Nieznany
Poznaj siłę swojego głosu - Internetowe Radio Obywatelskie EZG
Praga. Obywatele.
Przywództwo
Akademia Aktywności
Akademia Lokalnego Lidera
Akademia Partycypacji Społecznej - Desant Animacyjny
Akademia Partycypacji Społecznej - Przystanek Animacja
Akcja - Aktywizacja
Aktywna Dubica
Aktywne Mamy w 3 sektorze
Aktywne Miasto Lublin
Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie
Aktywni obywatele miasta Legnicy
Aktywny Zamość
Bądź aktywny - aktywizuj innych!"
Bądź kroplą!-działaj lokalnie dla ludzi i przyrody
Beskidzkie Centrum Lidera
Bez liderów się nie da! Uwalnianie energii w społecznościach lokalnych.
Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce
Centrum Energii
Centrum Kompetencji NGO
eco21.pl - partycypacyjny model kształtowania trwałego rozwoju lokalnego dla Europolu Śląsko-Krakowskiego
Edukacja obywatelska z Kurierem Stryszawskim
Europejska Akademia Sołtysa. Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich.
Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic
Instytut Edukacji Obywatelskiej
Kobiety. Liderki. Obywatelki
Kuźnia Liderek czyli Inkubator Kapitału Społecznego
LIDER w ROZWOJU
Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele
Międzypokoleniowe warsztaty lokalnego ożywienia obywatelskiego
Myśl solidarnie, działaj lokalnie
Młode Bieszczady
Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim
Niemieckie doświadczenie szansą rozwoju III sektora na Podkarpaciu.
Obywatel 3D
OBYWATELSKIE SOŁECTWA GMINY OŁAWA
PAKA - Podhalańska Akademia Kreatywnych i Aktywnych
Piramida demokracji - edukacja obywatelska w szkole, na uniwersytecie i w 256j
Planowanie obywatelskie na obszarach wiejskich w praktyce
PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu.
Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców
Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach.
Projekt Korba
Przygotowanie edukacyjne młodzieży do działań obywatelskich
Radomska Akademia Młodych Liderów
Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży.
Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich
Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją
Spółdzielnia "Wiedza"
Szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów, jako istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu praw pacjentów.
Tourette de Pologne - Program aktywizujący chorych na zespół Tourette'a i ich bliskich
Wiek nie gra roli - też możesz działać!
Wiemy, rozumiemy więc działamy - promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej kobiet poprzez działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne
Wiosna Liderów
„Wzmocnienie aktywności obywatelskiej młodzieży w Małopolsce i Podkarpaciu”
Mediacje
Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000
Monitoring działań administracji i obietnic wyborczych
Administracja publiczna a polski rynek pracy
Akademia Aktywny Żyrardowianin
Aktywni - Równi - Skuteczni
Aktywni Obywatele - Lepsze Miasto
Aktywni Obywatele - Świadomi Obywatele
Demokracja dla każdego – akcja i system Bez Wybryków
EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną
Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska
Gminowo
Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów
Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek
Monitor Piastowski - Twoje miejsce w sieci o działaniach samorządowych.
Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcjo kontrolnej mediów lokalnych
Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej.
Monitorujemy i animujemy - niezależna gazeta obywatelska w Zgierzu.
Nowosolska gazeta obywatelska
Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne
Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej
Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i respektowania ich praw.
Odbijamy miasto - gazeta Zgrzyt i ruch obywatelski w Zgierzu.
Oncorate - społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych
Poznaj siłę swojego głosu - Internetowe Radio Obywatelskie EZG
Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego
Ranking Krakowskich Samorządowców
Rzecznictwo - wzmocnienie głosu osób bezdomnych
Stań przed sądem - przekonaj się sam
STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody
Strażnicy Puszczy Karpackiej
Szkoła Działań Strażniczych
Telewizja internetowa, monitoring grantów kulturalnych.
Tiry na Tory – aktywizacja, monitoring i partycypacja społeczna.
Uchwalmy to
Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Wiedza to władza
Wiem-Patrzę-Sprawdzam - monitoring obietnic wyborczych i działań bieżących administracji publicznej.
Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych
Łódzka gazeta obywatelska - wpływamy na miasto!
Nowe media
Demokracja 4.0
Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska (IMTO)
MediaLab dla innowacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Spółdzielnia "Wiedza"
Świadomy obywatel - kształtowanie wzorców postaw społecznych - edukacja obywatelska w Gminie Niepołomice.
„Konsument-Obywatel-Sieć”
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Obywatele decydują
Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego
Sieć 118
Łodzianie decydują
Ochrona praw zwierząt
Trening czyni aktywistę
Ochrona przyrody i środowiska
ABC aktywności obywatelskiej
Bądź kroplą!-działaj lokalnie dla ludzi i przyrody
Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian
Monitoring społeczny, zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obszarach wrażliwych przyrodniczo
Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście
Poznaj, doceń, zadbaj - świat wokół nas
Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000
Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy…
STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody
Strażnicy Puszczy Karpackiej
Świadomy obywatel - odkrywca nowych możliwości. Edukacja obywatelska mieszkańców gminy Jasienica Rosielna.
„Segreguj odpowiedzialnie” – zwiększanie partycypacji mieszkańców we wdrażaniu nowego prawa odpadowego
Ochrona zdrowia, usługi opiekuńcze i polityka społeczna
Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego
Diabetyk też może być wolontariuszem!
EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną
Ja też mogę być aktywnym obywatelem!
Jako wolontariusz potrafię pomagać
Kodeks Etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów
Małopolskie Święta Polskie
Oncorate - społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych
Pogranicze równych szans
Prawa Pacjenta - Twoje Prawa
Promocja konsultacji społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
Rzecznictwo - wzmocnienie głosu osób bezdomnych
Tourette de Pologne - Program aktywizujący chorych na zespół Tourette'a i ich bliskich
Web for all
Wzmocnić głos niemocnych. Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie trwałego mechanizmu modyfikowania usług opiekuńczych m.in.przez ich odbiorców, czyli osoby niepełnosprawne mieszkające w domach pomocy typu rodzinnego-projekt pilotażowy we współpracy
ZA - profesjonalnie, skutecznie!
Zaczarowana kozetka - edukacja w zakresie praw, możliwości i świadomości konsumenckiej klientów korzystających z psychoterapii.
Działalność organizacji pozarządowych
Akademia "Aktywnym Być!”
Aktywna Dubica
Aktywna Młodzież Małopolski
Aktywne Mamy w 3 sektorze
Aktywni rodzice - od rady do stowarzyszenia
Aktywnie dla wspólnego dobra - nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń "RAZEM DO PRZODU"
AKTYWNIE, RAZEM - aktywizacja obywatelska mieszkańców Gminy Białopole
Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej
Budowa systemu współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych drogą do zwiększenia partycypacji obywatelskiej w polityce publicznej województwa Podkarpackiego.
Centrum Kompetencji NGO
Co TY możesz zrobić dla Mrozowa?
Dane, debata, demokracja (3D)
EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną
Inicjatywa lokalna drogą do społeczeństwa obywatelskiego
Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską i działania rzecznicze
Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe
Kurs - Partycypacja!
Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele
Monitoring procedur dotacyjnych dla organizacji pozarządowych
Myśl solidarnie, działaj lokalnie
Młody Obywatel Europy
Młodzież i filantropia. Promowanie postaw obywatelskich wśród licealistów
Niemieckie doświadczenie szansą rozwoju III sektora na Podkarpaciu.
Obywatelska Łemkowszczyzna
Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej
Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy
Pod innym kątem
Polski Fundraising
Praga. Obywatele.
Spółdzielnia "Wiedza"
Szkoła Partycypacji Społecznej-prawem jazdy kategorii A w społeczeństwie demokratycznym.
Trening czyni aktywistę
Wiedza kluczem do współdziałania w organizacjach pozarządowych
Wolontariat z klasą - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego
Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Gdów poprzez promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców.
Wysoka jakość konsultacji społecznych
Wzmocnić głos niemocnych. Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie trwałego mechanizmu modyfikowania usług opiekuńczych m.in.przez ich odbiorców, czyli osoby niepełnosprawne mieszkające w domach pomocy typu rodzinnego-projekt pilotażowy we współpracy
Łącznicy trzeciego wieku
Pobudzanie aktywności obywatelskiej i partycypacja społeczna
ABC aktywności obywatelskiej
Administracja publiczna a polski rynek pracy
Akademia "Aktywnym Być!”
Akademia Aktywności
Akademia Aktywności Młodego Obywatela
Akademia Aktywny Żyrardowianin
Akademia Edukacji Obywatelskiej - społeczeństwo młodych obywateli
Akademia Młodego Obywatela
Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej
Akademia młodzieżowa - Gra w życie
Akademia Młodzieżowa - Program edukacji obywatelskiej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego
Akademia Młodzieżowa – Program nieformalnej edukacji obywatelskiej młodzieży województwa lubelskiego
Akademia Obywatelska 50+
Akademia Obywatelska dla Seniora
Akademia Partycypacji Społecznej - Desant Animacyjny
Akademia Partycypacji Społecznej - Przystanek Animacja
Akcja - Aktywizacja
Akcja - Informacja! / Action - Information!
Akcja konsultacja!
Aktywizacja obywatelska ludzi starszych poprzez nowe technologie
Aktywna młodzież na rzecz społeczności lokalnych.
Aktywne Mamy w 3 sektorze
Aktywni -> Świadomi -> Start
Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie
Aktywni Obywatele - Lepsze Miasto
Aktywni Obywatele - Świadomi Obywatele
Aktywni obywatele miasta Legnicy
Aktywni rodzice - od rady do stowarzyszenia
Aktywnie dla wspólnego dobra - nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń "RAZEM DO PRZODU"
Aktywnie na rzecz tolerancji
AKTYWNIE, RAZEM - aktywizacja obywatelska mieszkańców Gminy Białopole
Aktywność - moją marką!
Aktywność obywatelska - szansą rozwoju świetlic wiejskich na terenie gminy Borne Sulinowo
Aktywny obywatel- To Ja!
Aktywny Przemyśl - fundusze sołeckie wsparciem aktywności mieszkańców Powiatu Przemyskiego
Aktywny samorząd uczniowski.
Aktywny Zamość
Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej
Bądź aktywny - aktywizuj innych!"
Bądź kroplą!-działaj lokalnie dla ludzi i przyrody
Bądź zaangażowany - działaj!
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Beskidzki Kocioł – aktywność obywatelska młodych
Beskidzkie Centrum Lidera
Bez liderów się nie da! Uwalnianie energii w społecznościach lokalnych.
Budowa systemu współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych drogą do zwiększenia partycypacji obywatelskiej w polityce publicznej województwa Podkarpackiego.
Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego
Budujemy Gminę Wawel
Cafe Obywatelska
Centrum Energii
Centrum Inicjatyw Obywatelsko-Społecznych
Centrum Kompetencji NGO
Centrum Wolontariatu Szkolnego
Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy
Co TY możesz zrobić dla Mrozowa?
Dane, debata, demokracja (3D)
Demokracja 4.0
DEMOkracja. Interaktywne Lekcje Demokracji dla młodzieży województwa małopolskiego.
Diabetyk też może być wolontariuszem!
Dom to praca – aktywizacja i partycypacja obywatelska osób pracujących w domu
Działanie tworzy przyszłość - projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych
Długi - wspólny problem
eco21.pl - partycypacyjny model kształtowania trwałego rozwoju lokalnego dla Europolu Śląsko-Krakowskiego
Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych
Edukacja obywatelska w działaniu
Eko Szlak - Łaźna Struga
Euro- aktywni na Podlasiu
Europejska Akademia Sołtysa. Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich.
Forum Rozwoju Aktywności Obywatelskiej
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju - partycypacja spoleczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013
Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska
Gazeta obywtaelska - Nowe kresy - Historia dzisiaj
glusi.tv.malopolskie
Gminowo
Gra obywatelska
Gramy w RADĘ, damy RADĘ - innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży
Inicjatywa lokalna drogą do społeczeństwa obywatelskiego
Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich
Instytut Edukacji Obywatelskiej
Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska (IMTO)
Istniejemy ! - Mamy Głos !
Jestem obywatelem to brzmi dumnie
Jordanowska Akademia Obywatelska
Kampania społeczna - No promil, no problem
Kantor międzypokoleniowy - edukacja obywatelska w gminie Michałowice
Klub Młodych Liderów
Klub Seniora "Jesienne róże" w gminie Stary Brus
Kobiety. Liderki. Obywatelki
Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską i działania rzecznicze
Kultura wolontariatu
Kurs - Partycypacja!
Legnicko-Głogowski Okręg Młodzieżowy
LIDER w ROZWOJU
Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów
Lubelski system partycypacji społecznej
Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele
Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych
MAS Media - Magazyn Aktywny Społecznie
MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej
Małopolskie Święta Polskie
Mały Obywatel - Duża Sprawa
Mały orzeł może
MediaLab dla innowacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej
Międzypokoleniowe warsztaty lokalnego ożywienia obywatelskiego
Mobilizacja powszechna w mieście "w cywilu".
Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek
Monitor Piastowski - Twoje miejsce w sieci o działaniach samorządowych.
Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej.
My Obywatele
Myśl solidarnie, działaj lokalnie
Młody obywatel na scenie życia
Młodzi - aktywni mieszkańcy Małopolski
Młodzi Decydują
Młodzież i filantropia. Promowanie postaw obywatelskich wśród licealistów
Młodzież ma wpływ. Model włączenia modych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej
Młodzież w działaniu
Młodzieżowa akademia obywatelska
Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu
Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie
Nic o nas bez nas – edukacja obywatelska młodzieży
Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem
Nowosolanie decydują - wdrożenie i promocja konsultacji społecznych
Nowosolska gazeta obywatelska
Obywatel 2.0. Działam i pomagam
Obywatel Harcerz
Obywatel MAMA
Obywatel PRO – dramowy projekt aktywizacji obywatelskiej uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów grójeckiego, ostrowskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego.
Obywatele decydują
Obywatele na horyzoncie
Obywatelska Łemkowszczyzna
Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne
Obywatelski Kraków
OBYWATELSKIE SOŁECTWA GMINY OŁAWA
Od gadania do działania - Obywatelska Gmina
Od rekomendacji do decyzji
Odbijamy miasto - gazeta Zgrzyt i ruch obywatelski w Zgierzu.
ONN - Obywatel Nikomu Nieznany
Pakt na Rzecz Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego
Parasol demokracji
Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy
Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS).
Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski
PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej.
Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście
PEKiO
Planowanie obywatelskie na obszarach wiejskich w praktyce
Pogranicze równych szans
PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu.
Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców
Praga. Obywatele.
Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach.
Produkty Lokalne EGO
Projekt Korba
Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000
Przez wolontariat do obywatelskości - Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich
Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego
PSOUU inkubatorem kapitału społecznego
Radomska Akademia Młodych Liderów
Raz, dwa trzy - działaj Ty! Zwiększanie partycypacji społecznej młodzieży.
Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży.
Regionalnie z pasją
ROWEROWA SIEĆ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ DLA PARTYCYPACJI W POLITYCE TRANSPORTOWEJ PAŃSTWA
Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich
Samorząd Uczniowski - Szkoła Praktycznego Przywództwa
Samorząd uczniowski na plus
Samorząd z inicjatywą
Samorządność szkolna inaczej - Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego.
Senior XXI wieku
Sieć 118
Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich
Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy…
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją
Spółdzielczość uczniowska - pomysł na aktwyność obywatelską.
Stań przed sądem - przekonaj się sam
Świadomi Niewidomi
Świadomy konsument - aktywny obywatel
Świadomy obywatel - kształtowanie wzorców postaw społecznych - edukacja obywatelska w Gminie Niepołomice.
Świadomy swoich praw i obowiązków właściciel
Świadomy wolontariat rozwija społeczeństwo oraz organizację
Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej
Świetlice wiejskie podstawą inicjatyw obywatelskich
Szkolne Grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych
Szkoła demokracji
Szkoła Obywatelska 50+
Szkoła Obywatelska Civitas
Szkoła partycypacji
Tarnowska Liga Debatancka
Tiry na Tory – aktywizacja, monitoring i partycypacja społeczna.
Tourette de Pologne - Program aktywizujący chorych na zespół Tourette'a i ich bliskich
Turniej aktywnych
Uchwalmy to
Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Wiedza to władza
Wiek nie gra roli - też możesz działać!
WIELKODUCHY. Zwiększanie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów.
Wiem, dlaczego wybieram 2013 w gminie Komańcza
Wiem-Patrzę-Sprawdzam - monitoring obietnic wyborczych i działań bieżących administracji publicznej.
Wiemy, decydujemy, zmieniamy
Wiemy, rozumiemy więc działamy - promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej kobiet poprzez działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne
Wiosna Liderów
Wolontariat edukacją obywatelską
Wolontariat ma sens!
Wolontariat sposobem kształtowania postaw obywatelskich
Wolontariat – to proste! Mapa wolontariatu dla Krakowa
Wolontariusz w placówce
Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Gdów poprzez promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców.
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym
Wszyscy różni, wszyscy równi. Zwiększenie udziału oleckiej młodzieży w życiu 256j
Wysoka jakość konsultacji społecznych
Wzmocnić głos niemocnych. Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie trwałego mechanizmu modyfikowania usług opiekuńczych m.in.przez ich odbiorców, czyli osoby niepełnosprawne mieszkające w domach pomocy typu rodzinnego-projekt pilotażowy we współpracy
WŁĄCZ SIĘ! Akademia Lokalnych Liderów
Youth4Future - portal wspierający młodzież w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca.
Żyję wśród ludzi - Jestem Obywatelem
Łącznicy trzeciego wieku
Łodzianie decydują
„Segreguj odpowiedzialnie” – zwiększanie partycypacji mieszkańców we wdrażaniu nowego prawa odpadowego
„Wzmocnienie aktywności obywatelskiej młodzieży w Małopolsce i Podkarpaciu”
Polityka imigracyjna
Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów
Poradnictwo obywatelskie
Akademia Aktywności
Akademia Kobiet Aktywnych
Akademia Liderek, czyli METAmorfoza
Akademia Seniora
Aktywne Miasto Lublin
Aktywni obywatele – świadome społeczeństwo
Bliżej Obywatela
Centrum Integracji Międzypokoleniowej - CIM
Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych
Edukacja obywatelska podstawą uczestnictwa w życiu publicznym.
glusi.tv.malopolskie
Ja, Obywatel - program edukacji obywatelskiej mieszkańców Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych
Limanowska Poradnia Obywatelska
Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele
MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej
Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie
Obywatel powiatu wejherowskiego
Obywatel to brzmi dumnie! - program pomocy i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru G6
OBYWATELSKIE SOŁECTWA GMINY OŁAWA
Pakt na Rzecz Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS).
Pracodawco, znam swoje prawa - rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych
Punkt Informacji Obywatelskiej „Warto Wiedzieć”
Sądecka Poradnia Obywatelska
Senior XXI wieku
Świadomy obywatel - bezpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu łęczyńskiego, lubartowskiego i Miasta Lublin
Świadomy obywatel - kształtowanie wzorców postaw społecznych - edukacja obywatelska w Gminie Niepołomice.
Świadomy Obywatel Powiatu Chrzanowskiego
Świadomy swoich praw i obowiązków właściciel
Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej
Świetlice wiejskie podstawą inicjatyw obywatelskich
Szkoła Obywatelska 50+
Wiesz więcej - decydujesz
Wolontariat edukacją obywatelską
WŁĄCZ SIĘ! Akademia Lokalnych Liderów
Pozyskiwanie funduszy
Aktywny Przemyśl - fundusze sołeckie wsparciem aktywności mieszkańców Powiatu Przemyskiego
Monitoring procedur dotacyjnych dla organizacji pozarządowych
Polski Fundraising
Telewizja internetowa, monitoring grantów kulturalnych.
Wiedza kluczem do współdziałania w organizacjach pozarządowych
Prawa człowieka
Edukacyjna rakieta ląduje na ulicy
Jestem obywatelem to brzmi dumnie
Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego
Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach.
Prawa Pacjenta - Twoje Prawa
Prawa, obowiązki obywatelskie i konsumenckie
Akademia Kobiet Aktywnych
Akademia Obywatelska dla Seniora
Akademia Obywatelska dla Seniora
Akademia Seniora
Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody
Aktywni obywatele – świadome społeczeństwo
Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych
Edukacja obywatelska podstawą uczestnictwa w życiu publicznym.
Fabryka Rozwoju Aktywnej Świadomości Obywatela
glusi.tv.malopolskie
Ja, Obywatel - program edukacji obywatelskiej mieszkańców Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych
Jestem mądrym konsumentem od dziecka
Klub Seniora "Jesienne róże" w gminie Stary Brus
Limanowska Poradnia Obywatelska
Monitorujemy i animujemy - niezależna gazeta obywatelska w Zgierzu.
Młody Obywatel Europy
Młody obywatel na scenie życia
Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim
Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie
Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem
Obywatel powiatu wejherowskiego
Obywatel Senior
Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem
PEKiO
Pogranicze równych szans
Pracodawco, znam swoje prawa - rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych
PSOUU inkubatorem kapitału społecznego
Serwis Edukacyjno - Poradniczy: e - przewodnik obywatelski
Świadomi Niewidomi
Świadomy konsument - aktywny obywatel
Świadomy obywatel - bezpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu łęczyńskiego, lubartowskiego i Miasta Lublin
Świadomy obywatel - odkrywca nowych możliwości. Edukacja obywatelska mieszkańców gminy Jasienica Rosielna.
Świadomy Obywatel Powiatu Chrzanowskiego
Vademecum Aktywnego Obywatela
Wszyscy różni, wszyscy równi. Zwiększenie udziału oleckiej młodzieży w życiu 256j
„Konsument-Obywatel-Sieć”
Prawa wyborcze
Demokracja dla każdego – akcja i system Bez Wybryków
DEMOkracja. Interaktywne Lekcje Demokracji dla młodzieży województwa małopolskiego.
Młody Obywatel Europy
Parasol demokracji
Ranking Krakowskich Samorządowców
Wiem, dlaczego wybieram 2013 w gminie Komańcza
Prawo
Akademia Seniora
Bliżej Obywatela
Civilia.pl
Jordanowska Akademia Obywatelska
Kampania społeczna - No promil, no problem
Mały Obywatel - Duża Sprawa
Obywatelska odpowiedzialność podatnika i konsumenta: od wiedzy o systemie podatkowym państwa do uczciwego płacenia podatków
Sądecka Poradnia Obywatelska
Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich
Strażnicy Puszczy Karpackiej
Szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów, jako istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu praw pacjentów.
Szkoła Partycypacji Społecznej-prawem jazdy kategorii A w społeczeństwie demokratycznym.
ZA - profesjonalnie, skutecznie!
Projekty obywatelskie
Akademia Młodzieżowa – Program nieformalnej edukacji obywatelskiej młodzieży województwa lubelskiego
Akcja - Aktywizacja
Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
Aktywni obywatele miasta Legnicy
Aktywnie na rzecz tolerancji
Aktywny obywatel- To Ja!
Beskidzki Kocioł – aktywność obywatelska młodych
Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy
Co TY możesz zrobić dla Mrozowa?
Edukacja obywatelska w działaniu
Gramy w RADĘ, damy RADĘ - innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży
Jestem obywatelem to brzmi dumnie
Kobiety. Liderki. Obywatelki
Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych
Mobilizacja powszechna w mieście "w cywilu".
Obywatel 2.0. Działam i pomagam
Obywatele Małych Szkół
Obywatele na horyzoncie
Pod innym kątem
Przez wolontariat do obywatelskości - Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich
Samorząd z inicjatywą
Spółdzielczość uczniowska - pomysł na aktwyność obywatelską.
Szkoła partycypacji
Turniej aktywnych
Przeciwdziałanie przemocy
Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i respektowania ich praw.
Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego
Zgrana Piątka - program rówieśniczego przeciwdziałania przemocy w szkołach
Przeciwdziałanie wykluczeniu, równouprawnienie i wyrównywanie szans
ABC aktywności obywatelskiej
Akademia Liderek, czyli METAmorfoza
Akademia młodzieżowa - Gra w życie
Akademia Obywatelska 50+
Akademia Obywatelska dla Seniora
Akademia Obywatelska dla Seniora
Aktywizacja obywatelska ludzi starszych poprzez nowe technologie
Aktywni - Równi - Skuteczni
Antydyskryminacyjny Program Edukacji Obywatelskiej "Różnorodność - podaj dalej! 2013"
Dom to praca – aktywizacja i partycypacja obywatelska osób pracujących w domu
Długi - wspólny problem
Edukacja obywatelska podstawą uczestnictwa w życiu publicznym.
Edukacyjna rakieta ląduje na ulicy
Istniejemy ! - Mamy Głos !
Ja też mogę być aktywnym obywatelem!
Ja, Obywatel - program edukacji obywatelskiej mieszkańców Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych
Klub Seniora "Jesienne róże" w gminie Stary Brus
Kto tu rządzi? Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży w Olecku.
Kuźnia Liderek czyli Inkubator Kapitału Społecznego
Limanowska Poradnia Obywatelska
Małopolskie Święta Polskie
Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Obywatelskiej (MCAO)
Obywatel powiatu wejherowskiego
Obywatel Senior
Obywatel to brzmi dumnie! - program pomocy i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru G6
Obywatelska Łemkowszczyzna
Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem
Oncorate - społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych
Poczuj się inny - poczuj się Piętaszkiem
Pogranicze równych szans
Późne debiuty na Targówku
Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich
Rzecznictwo - wzmocnienie głosu osób bezdomnych
Sądecka Poradnia Obywatelska
Senior XXI wieku
Świadomi Niewidomi
Świadomy Obywatel Powiatu Chrzanowskiego
Szkolne Grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych
Szkoła Obywatelska 50+
W publicznej debacie przy jednym gnacie
Web for all
Wiemy, decydujemy, zmieniamy
Wolontariusz w placówce
Wszyscy różni, wszyscy równi. Zwiększenie udziału oleckiej młodzieży w życiu 256j
ZA - profesjonalnie, skutecznie!
Zdaniem seniora
Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca.
Łącznicy trzeciego wieku
Przedsiębiorczość i rynek pracy
Administracja publiczna a polski rynek pracy
Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej
Dom to praca – aktywizacja i partycypacja obywatelska osób pracujących w domu
Monitoring społeczny, zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obszarach wrażliwych przyrodniczo
Obywatele Małych Szkół
Od rekomendacji do decyzji
Pracodawco, znam swoje prawa - rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych
Społeczna przestrzeń edukacji
Rozwój produktów lokalnych
Produkty Lokalne EGO
Rzecznictwo
Długi - wspólny problem
EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną
Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek
Monitoring procedur dotacyjnych dla organizacji pozarządowych
Od rekomendacji do decyzji
Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem
Przejrzysta i otwarta szkoła - budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji
ROWEROWA SIEĆ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ DLA PARTYCYPACJI W POLITYCE TRANSPORTOWEJ PAŃSTWA
Rzecznictwo - wzmocnienie głosu osób bezdomnych
Spółdzielnia "Wiedza"
Samorządność i spółdzielczość uczniowska
Aktywny samorząd uczniowski.
Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce
Młode Bieszczady
Obywatel PRO – dramowy projekt aktywizacji obywatelskiej uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów grójeckiego, ostrowskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego.
Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich
Samorząd Uczniowski - Szkoła Praktycznego Przywództwa
Samorząd uczniowski na plus
Samorządność szkolna inaczej - Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego.
Spółdzielczość uczniowska - pomysł na aktwyność obywatelską.
Sądownictwo
Stań przed sądem - przekonaj się sam
Społeczeństwo obywatelskie
Aktywni obywatele – świadome społeczeństwo
Aktywnie dla wspólnego dobra - nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń "RAZEM DO PRZODU"
Centrum Kompetencji NGO
glusi.tv.malopolskie
Gra obywatelska
MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej
Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem
Parasol demokracji
Regionalnie z pasją
Tarnowska Liga Debatancka
Wiesz więcej - decydujesz
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym
Żyję wśród ludzi - Jestem Obywatelem
Strategie lokalne
Kurs - Partycypacja!
Mobilizacja powszechna w mieście "w cywilu".
Model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego
Młodzi Decydują
Tolerancja
Aktywnie na rzecz tolerancji
Antydyskryminacyjny Program Edukacji Obywatelskiej "Różnorodność - podaj dalej! 2013"
Centrum Energii
Kto tu rządzi? Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży w Olecku.
Poczuj się inny - poczuj się Piętaszkiem
Usługi administracyjne
Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne
Wolontariat
Akademia Liderek, czyli METAmorfoza
Akademia młodzieżowa - Gra w życie
Aktywna Dubica
Aktywni -> Świadomi -> Start
Aktywni rodzice - od rady do stowarzyszenia
Aktywność - moją marką!
Aktywność obywatelska - szansą rozwoju świetlic wiejskich na terenie gminy Borne Sulinowo
Aktywny obywatel- To Ja!
Budujemy Gminę Wawel
Centrum Energii
Centrum Inicjatyw Obywatelsko-Społecznych
Centrum Wolontariatu Szkolnego
Edukacyjna rakieta ląduje na ulicy
Forum Rozwoju Aktywności Obywatelskiej
Ja też mogę być aktywnym obywatelem!
Jako wolontariusz potrafię pomagać
Jesień życia - wiosna aktywności
Klub Młodych Liderów
Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską i działania rzecznicze
Kultura wolontariatu
Lepszy świat przez wolontariat
Lokalne Centrum Wolontariatu - Działamy razem!
Mały orzeł może
Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Obywatelskiej (MCAO)
Młodzież w działaniu
Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu
Nie tylko praca
Obywatel 2.0. Działam i pomagam
Obywatel Harcerz
Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski
Pod innym kątem
PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu.
Projekt Korba
Przez wolontariat do obywatelskości - Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich
Spółdzielczość uczniowska - pomysł na aktwyność obywatelską.
Świadomy wolontariat rozwija społeczeństwo oraz organizację
Tarnowska Liga Debatancka
Trening czyni aktywistę
Wiek nie gra roli - też możesz działać!
WIELKODUCHY. Zwiększanie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów.
Wiosna Liderów
Wolontariat edukacją obywatelską
Wolontariat ma sens!
Wolontariat sposobem kształtowania postaw obywatelskich
Wolontariat z klasą - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego
Wolontariat – to proste! Mapa wolontariatu dla Krakowa
Wolontariusz w placówce
Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca.
Żyję wśród ludzi - Jestem Obywatelem
Zarządzanie
Gminowo
Świadomy swoich praw i obowiązków właściciel
WIELKODUCHY. Zwiększanie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów.
Youth4Future - portal wspierający młodzież w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Zrównoważony rozwój
Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody
eco21.pl - partycypacyjny model kształtowania trwałego rozwoju lokalnego dla Europolu Śląsko-Krakowskiego
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju - partycypacja spoleczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013
Monitoring społeczny, zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obszarach wrażliwych przyrodniczo
Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim
Społeczna przestrzeń edukacji
Współpraca międzynarodowa
Fundusz Partnerski: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych
Fundusz Partnerski: Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością
Fundusz Partnerski: Akademia Demokracji i Rozwoju
Fundusz Partnerski: Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju.
Fundusz Partnerski: Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością
Fundusz Partnerski: Fundament Strategii – podstawą wdrażania innowacji w turystyce karpackiej
Fundusz Partnerski: Gdynia Miasto Mlodych (GMM) – płaszczyzna współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowych innowacji społecznych
Fundusz Partnerski: Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego
Fundusz Partnerski: Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego - NEO: IMPLEMENTACJA
Fundusz Partnerski: Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki
Fundusz Partnerski: Ogród nad głową 2 – upowszechnienie koncepcji zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjnego działania w gminach do uwzględnienia w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Fundusz Partnerski: Polsko Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności regionów górskich
Fundusz Partnerski: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii
Fundusz Partnerski: Szwajcarsko-polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej
Fundusz Partnerski: Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce
Fundusz Partnerski: Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce
Fundusz Partnerski: Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce
Fundusz Partnerski: Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej.
Fundusz Partnerski: Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży
Fundusz Partnerski:I Książki, dzieci i marketing – podnoszenie kompetencji bibliotekarzy województwa pomorskiego