Tytuł projektu: 

Szkolne Grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych

0544_D_3_2012
beneficjent: Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
Nr wniosku: 0544/D/3/2012
Data realizacji: 1.04.201330.09.2014
Wysokość dofinansowania: 613 551.00
Obszar tematyczny: Edukacja obywatelska
Miejsce realizacji: ogólnopolski
Partnerzy: Gimnazjum nr 24, Universitat Autonoma de Barcelona w Hiszpanii