Tytuł projektu: 

Model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego

0017_M_2_2012
beneficjent: Fundacja Nadwieprzańskie Horyzonty
Nr wniosku: 0017/M/2/2012
Data realizacji: 1.11.201231.05.2013
Wysokość dofinansowania: 111 598.00
Obszar tematyczny: Partycypacja w polityce publicznej
Miejsce realizacji: lubelskie
Partnerzy: Ekologiczny Klub Unesco Pracownia na Rezcz Bioróżnorodności, Gmina Spiczyn