Tytuł projektu: 

Młody obywatel na scenie życia

0030_D_1_2011
beneficjent: Fundacja Nasza Nadzieja
Nr wniosku: 0030/D/1/2011
Data realizacji: 15.09.201130.09.2012
Wysokość dofinansowania: 261 648.00
Obszar tematyczny: Edukacja obywatelska
Miejsce realizacji: lubelskie
Partnerzy: Miejski Ośrodek Kultury