Mapa strony

Projekt
Fundusz Partnerski: Ogród nad głową 2 – upowszechnienie koncepcji zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjnego działania w gminach do uwzględnienia w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Fundusz Partnerski: Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego
Fundusz Partnerski: Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością
Fundusz Partnerski: Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie
Fundusz Partnerski: Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Partnerski: Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce
Fundusz Partnerski: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w powiecie myślenickim i kantonie Valais – wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych
Fundusz Partnerski: Polsko Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności regionów górskich
Fundusz Partnerski: Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce
Fundusz Partnerski: Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko-szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych
Fundusz Partnerski: Szwajcarsko-polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej
Fundusz Partnerski: Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży
Fundusz Partnerski: Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug
Fundusz Partnerski: Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju.
Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy
Fundusz Partnerski: Supraśl – polskie okno na Szwajcarię
Fundusz Partnerski: Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki
Fundusz Partnerski: Akademia Demokracji i Rozwoju
Fundusz Partnerski: Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością
Fundusz Partnerski: Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego - NEO: IMPLEMENTACJA
Fundusz Partnerski: Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością
Fundusz Partnerski: Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce
Fundusz Partnerski: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych
Fundusz Partnerski: Polsko-Szwajcarskie Forum Rozwoju Turystyki Ekologicznej
Fundusz Partnerski: Fundament Strategii – podstawą wdrażania innowacji w turystyce karpackiej
Fundusz Partnerski: Gdynia Miasto Mlodych (GMM) – płaszczyzna współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowych innowacji społecznych
Fundusz Partnerski:I Książki, dzieci i marketing – podnoszenie kompetencji bibliotekarzy województwa pomorskiego
Fundusz Partnerski: Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej.
Fundusz Partnerski: „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.
Fundusz Partnerski: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii
Pracodawco, znam swoje prawa - rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych
Kuźnia młodych obywateli
Aktywne Miasto Lublin
Wiek nie gra roli - też możesz działać!
Wiem, dlaczego wybieram 2013 w gminie Komańcza
Strażnicy Puszczy Karpackiej
Zdaniem seniora
Wolontariat – to proste! Mapa wolontariatu dla Krakowa
Wiedza to władza
MAS Media - Magazyn Aktywny Społecznie
Centrum Wolontariatu Szkolnego
Telewizja internetowa, monitoring grantów kulturalnych.
Kampania społeczna - No promil, no problem
Poznaj, doceń, zadbaj - świat wokół nas
Poznaj siłę swojego głosu - Internetowe Radio Obywatelskie EZG
Obywatel 3D
Monitoring społeczny, zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obszarach wrażliwych przyrodniczo
Gazeta obywtaelska - Nowe kresy - Historia dzisiaj
Przygotowanie edukacyjne młodzieży do działań obywatelskich
Obywatel powiatu wejherowskiego
AKTYWNIE, RAZEM - aktywizacja obywatelska mieszkańców Gminy Białopole
Centrum Inicjatyw Obywatelsko-Społecznych
Aktywny Zamość
Akademia Obywatelska dla Seniora
Młodzieżowe Laboratorium Wolontariatu
Bliżej Obywatela
W publicznej debacie przy jednym gnacie
Młodzi Decydują
Akademia Liderek, czyli METAmorfoza
Senior XXI wieku
Wolontariat z klasą - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego
Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim
Samorząd uczniowski na plus
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Kantor międzypokoleniowy - edukacja obywatelska w gminie Michałowice
PAKA - Podhalańska Akademia Kreatywnych i Aktywnych
Nie tylko praca
Akademia Młodej Przedsiębiorczości Społecznej
Aktywny Przemyśl - fundusze sołeckie wsparciem aktywności mieszkańców Powiatu Przemyskiego
Limanowska Poradnia Obywatelska
Promocja konsultacji społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
Piramida demokracji - edukacja obywatelska w szkole, na uniwersytecie i w 256j
Prawa Pacjenta - Twoje Prawa
Kodeks Etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów
Aktywni obywatele na rzecz odpowiedzialnej mody
Aktywne Mamy w 3 sektorze
Demokracja dla każdego – akcja i system Bez Wybryków
Web for all
Wiem-Patrzę-Sprawdzam - monitoring obietnic wyborczych i działań bieżących administracji publicznej.
Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca.
Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian
Mini Uniwersytet Obywatelski
Poczuj się inny - poczuj się Piętaszkiem
Późne debiuty na Targówku
Forum Rozwoju Aktywności Obywatelskiej
Bądź kroplą!-działaj lokalnie dla ludzi i przyrody
ZA - profesjonalnie, skutecznie!
Tourette de Pologne - Program aktywizujący chorych na zespół Tourette'a i ich bliskich
Radomska Akademia Młodych Liderów
Produkty Lokalne EGO
Klub Młodych Liderów
Uchwalmy to
Mały Obywatel - Duża Sprawa
Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy…
Lokalne Centrum Wolontariatu - Działamy razem!
Akademia "Aktywnym Być!”
Aktywna Młodzież Małopolski
MIŚ.COM - Młody i Świadomy - Cenny Obywatel Małopolski
Świetlice wiejskie podstawą inicjatyw obywatelskich
Kto tu rządzi? Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży w Olecku.
Jesień życia - wiosna aktywności
Dom to praca – aktywizacja i partycypacja obywatelska osób pracujących w domu
Lepszy świat przez wolontariat
Łodzianie decydują
LIDER w ROZWOJU
Jordanowska Akademia Obywatelska
Istniejemy ! - Mamy Głos !
Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Obywatelskiej (MCAO)
Budżet miasta Cię przerasta? Gry edukacyjne dla dzieci
Łódzka gazeta obywatelska - wpływamy na miasto!
Sądecka Poradnia Obywatelska
Akademia Lokalnego Lidera
Nowosolska gazeta obywatelska
Ranking Krakowskich Samorządowców
Obywatel Senior
Świadomy swoich praw i obowiązków właściciel
Mały orzeł może
Szkoła Obywatelska 50+
Bądź aktywny - aktywizuj innych!"
Odbijamy miasto - gazeta Zgrzyt i ruch obywatelski w Zgierzu.
Klub Seniora "Jesienne róże" w gminie Stary Brus
Wiemy, decydujemy, zmieniamy
Aktywność - moją marką!
Antydyskryminacyjny Program Edukacji Obywatelskiej "Różnorodność - podaj dalej! 2013"
Aktywizacja obywatelska ludzi starszych poprzez nowe technologie
Pakt na Rzecz Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego
Aktywność obywatelska - szansą rozwoju świetlic wiejskich na terenie gminy Borne Sulinowo
Mobilizacja powszechna w mieście "w cywilu".
Akademia Partycypacji Społecznej - Desant Animacyjny
ONN - Obywatel Nikomu Nieznany
Centrum Integracji Międzypokoleniowej - CIM
WŁĄCZ SIĘ! Akademia Lokalnych Liderów
Akademia Seniora
Aktywni -> Świadomi -> Start
Aktywowani - edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej
Euro- aktywni na Podlasiu
Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska (IMTO)
MediaLab dla innowacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Beskidzkie Centrum Lidera
Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem!
Wolontariat sposobem kształtowania postaw obywatelskich
Fundusz Obywatelski Mieszkańców Zborowic
Akademia Młodego Obywatela
Mój bohater i jego historia
Youth4Future - portal wspierający młodzież w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
WIELKODUCHY. Zwiększanie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów.
Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie
Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie
Jako wolontariusz potrafię pomagać
Świetlice Wiejskie - Centra Aktywności Obywatelskiej
OBYWATELSKIE SOŁECTWA GMINY OŁAWA
Eko Szlak - Łaźna Struga
Aktywni obywatele miasta Legnicy
Legnicko-Głogowski Okręg Młodzieżowy
Świadomy obywatel - kształtowanie wzorców postaw społecznych - edukacja obywatelska w Gminie Niepołomice.
Kuźnia Liderek czyli Inkubator Kapitału Społecznego
Myśl solidarnie, działaj lokalnie
Aktywni Obywatele - Świadomi Obywatele
„Konsument-Obywatel-Sieć”
Obywatel to brzmi dumnie! - program pomocy i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru G6
Edukacyjna rakieta ląduje na ulicy
Aktywni Obywatele - Lepsze Miasto
Akademia młodzieżowa - Gra w życie
Obywatelska odpowiedzialność podatnika i konsumenta: od wiedzy o systemie podatkowym państwa do uczciwego płacenia podatków
Działanie tworzy przyszłość - projekt angażowania młodych na rzecz społeczności lokalnych
Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli
Międzypokoleniowe warsztaty lokalnego ożywienia obywatelskiego
Aktywnie na rzecz tolerancji
Jestem mądrym konsumentem od dziecka
Wiesz więcej - decydujesz
Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej
Uniwersytet Obywatelski dla dzieci
Akademia Partycypacji Społecznej - Przystanek Animacja
Jestem obywatelem to brzmi dumnie
Akademia Aktywny Żyrardowianin
Młody Obywatel Europy
Niemieckie doświadczenie szansą rozwoju III sektora na Podkarpaciu.
Sieć 118
PotencjoMETR czyli program podnoszenia jakości i skuteczności wolontariatu.
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS).
Aktywna młodzież na rzecz społeczności lokalnych.
Fabryka Rozwoju Aktywnej Świadomości Obywatela
Administracja publiczna a polski rynek pracy
Diabetyk też może być wolontariuszem!
Edukacja obywatelska z Kurierem Stryszawskim
Od gadania do działania - Obywatelska Gmina
Obywatel MAMA
Monitorujemy i animujemy - niezależna gazeta obywatelska w Zgierzu.
Wiedza kluczem do współdziałania w organizacjach pozarządowych
Akademia Obywatelska dla Seniora
Nowosolanie decydują - wdrożenie i promocja konsultacji społecznych
Przez wolontariat do obywatelskości - Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich
Wolontariusz w placówce
Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe
Civilia.pl
Ja, Obywatel - program edukacji obywatelskiej mieszkańców Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych
Ja też mogę być aktywnym obywatelem!
Inicjatywa lokalna drogą do społeczeństwa obywatelskiego
Bądź zaangażowany - działaj!
Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego
Obywatelska Łemkowszczyzna
Samorząd Uczniowski - Szkoła Praktycznego Przywództwa
Aktywny samorząd uczniowski.
Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego
Małopolskie Święta Polskie
Instytut Edukacji Obywatelskiej
Akademia Aktywności Młodego Obywatela
ABC aktywności obywatelskiej
Świadomy obywatel - odkrywca nowych możliwości. Edukacja obywatelska mieszkańców gminy Jasienica Rosielna.
Łącznicy trzeciego wieku
Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Gdów poprzez promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców.
Świadomy Obywatel Powiatu Chrzanowskiego
Aktywna Dubica
Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców
Młodzież w działaniu
Obywatelski Kraków
Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy
Kurs - Partycypacja!
Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów
Aktywni rodzice - od rady do stowarzyszenia
Stań przed sądem - przekonaj się sam
Kobiety. Liderki. Obywatelki
Planowanie obywatelskie na obszarach wiejskich w praktyce
Beskidzki Kocioł – aktywność obywatelska młodych
Liderzy i liderki społeczności studenckich aktywni w polskiej debacie publicznej – zasoby świata a procesy globalne (ang. Student leaders active in Polish public debate – world’s resources and global processes)
„Segreguj odpowiedzialnie” – zwiększanie partycypacji mieszkańców we wdrażaniu nowego prawa odpadowego
Demokracja 4.0
Akcja - Informacja! / Action - Information!
Wstrzel się w aktywność
Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją
Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych
EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną
Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych
glusi.tv.malopolskie
Wolontariat edukacją obywatelską
Spółdzielnia "Wiedza"
Przejrzysta i otwarta szkoła - budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji
PSOUU inkubatorem kapitału społecznego
Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej.
Wysoka jakość konsultacji społecznych
Parasol demokracji
Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i respektowania ich praw.
Obywatele na horyzoncie
Aktywny obywatel- To Ja!
Szkolne Grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych
STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody
Turniej aktywnych
Szkoła Działań Strażniczych
Świadomi Niewidomi
Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej
Nic o nas bez nas – edukacja obywatelska młodzieży
Cafe Obywatelska
Obywatel 2.0. Działam i pomagam
DEMOkracja. Interaktywne Lekcje Demokracji dla młodzieży województwa małopolskiego.
Zaczarowana kozetka - edukacja w zakresie praw, możliwości i świadomości konsumenckiej klientów korzystających z psychoterapii.
Tiry na Tory – aktywizacja, monitoring i partycypacja społeczna.
Akademia Aktywności
Punkt Informacji Obywatelskiej „Warto Wiedzieć”
Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych
Monitor Piastowski - Twoje miejsce w sieci o działaniach samorządowych.
Świadomy konsument - aktywny obywatel
Obywatele Małych Szkół
Cieszyńska szkoła obywatelstwa: po obu stronach Olzy
Aktywni - Równi - Skuteczni
Gminowo
Praga. Obywatele.
Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego
Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską i działania rzecznicze
Akademia Młodzieżowa – Program nieformalnej edukacji obywatelskiej młodzieży województwa lubelskiego
Młode Bieszczady
Polski Fundraising
Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele
Lubelski system partycypacji społecznej
Wzmocnić głos niemocnych. Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie trwałego mechanizmu modyfikowania usług opiekuńczych m.in.przez ich odbiorców, czyli osoby niepełnosprawne mieszkające w domach pomocy typu rodzinnego-projekt pilotażowy we współpracy
Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej
Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży.
Szkoła partycypacji
Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich
Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce
Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem
Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich
Wszyscy różni, wszyscy równi. Zwiększenie udziału oleckiej młodzieży w życiu 256j
Centrum Energii
Tarnowska Liga Debatancka
Co TY możesz zrobić dla Mrozowa?
Pod innym kątem
Edukacja obywatelska w działaniu
Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych
Akademia Młodzieżowa - Program edukacji obywatelskiej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego
PartycypacJA. Osoby niewidome liderami komunikacji społecznej.
Zgrana Piątka - program rówieśniczego przeciwdziałania przemocy w szkołach
Społeczna przestrzeń edukacji
Budowa systemu współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych drogą do zwiększenia partycypacji obywatelskiej w polityce publicznej województwa Podkarpackiego.
Monitoring procedur dotacyjnych dla organizacji pozarządowych
Świadomy obywatel - bezpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu łęczyńskiego, lubartowskiego i Miasta Lublin
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju - partycypacja spoleczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013
Obywatel Harcerz
Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście
Edukacja obywatelska podstawą uczestnictwa w życiu publicznym.
Spółdzielczość uczniowska - pomysł na aktwyność obywatelską.
Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek
Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne
Oncorate - społeczny audyt publicznych ośrodków onkologicznych
Młodzieżowa akademia obywatelska
Akademia Kobiet Aktywnych
Obywatel PRO – dramowy projekt aktywizacji obywatelskiej uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów grójeckiego, ostrowskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego.
Wolontariat ma sens!
Szkoła demokracji
Trening czyni aktywistę
Długi - wspólny problem
Serwis Edukacyjno - Poradniczy: e - przewodnik obywatelski
ROWEROWA SIEĆ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ DLA PARTYCYPACJI W POLITYCE TRANSPORTOWEJ PAŃSTWA
Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski
Młody obywatel na scenie życia
Szkoła Partycypacji Społecznej-prawem jazdy kategorii A w społeczeństwie demokratycznym.
Dane, debata, demokracja (3D)
Szkoła Obywatelska Civitas
Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego
My Obywatele
Raz, dwa trzy - działaj Ty! Zwiększanie partycypacji społecznej młodzieży.
Rzecznictwo - wzmocnienie głosu osób bezdomnych
Aktywni obywatele – świadome społeczeństwo
Samorząd z inicjatywą
Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000
Bez liderów się nie da! Uwalnianie energii w społecznościach lokalnych.
Ja - Młody Obywatel
Od rekomendacji do decyzji
Młodzież i filantropia. Promowanie postaw obywatelskich wśród licealistów
Wiemy, rozumiemy więc działamy - promowanie aktywnego udziału w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej kobiet poprzez działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne
Szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów, jako istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu praw pacjentów.
Akademia Edukacji Obywatelskiej - społeczeństwo młodych obywateli
Obywatele decydują
PEKiO
Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach.
Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym
Świadomy wolontariat rozwija społeczeństwo oraz organizację
Młodzi - aktywni mieszkańcy Małopolski
Niepełnosprawny – pełnoprawnym obywatelem
Vademecum Aktywnego Obywatela
Samorządność szkolna inaczej - Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego.
Gramy w RADĘ, damy RADĘ - innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży
Akcja konsultacja!
Centrum Kompetencji NGO
Aktywnie dla wspólnego dobra - nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń "RAZEM DO PRZODU"
Młodzież ma wpływ. Model włączenia modych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej
Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska
Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcjo kontrolnej mediów lokalnych
Budujemy Gminę Wawel
Gra obywatelska
Akcja - Aktywizacja
Regionalnie z pasją
Pogranicze równych szans
Żyję wśród ludzi - Jestem Obywatelem
Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich
eco21.pl - partycypacyjny model kształtowania trwałego rozwoju lokalnego dla Europolu Śląsko-Krakowskiego
Europejska Akademia Sołtysa. Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich.
Wiosna Liderów
Kultura wolontariatu
Akademia Obywatelska 50+
Projekt Korba
MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej
Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich
„Wzmocnienie aktywności obywatelskiej młodzieży w Małopolsce i Podkarpaciu”
Blog // dla prasy
FUNDUSZ PARTNERSKI Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego - NEO: IMPLEMENTACJA
FUNDUSZ PARTNERSKI Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością
FUNDUSZ PARTNERSKI Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce
FUNDUSZ PARTNERSKI Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych
FUNDUSZ PARTNERSKI Polsko-Szwajcarskie Forum Rozwoju Turystyki Ekologicznej
FUNDUSZ PARTNERSKI Fundament Strategii – podstawą wdrażania innowacji w turystyce karpackiej
FUNDUSZ PARTNERSKI Gdynia Miasto Mlodych (GMM) – płaszczyzna współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowych innowacji społecznych
FUNDUSZ PARTNERSKI Książki, dzieci i marketing – podnoszenie kompetencji bibliotekarzy województwa pomorskiego
FUNDUSZ PARTNERSKI Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej
FUNDUSZ PARTNERSKI Ogród nad głową 2 – upowszechnienie koncepcji zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjnego działania w gminach do uwzględnienia w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
FUNDUSZ PARTNERSKI Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego
FUNDUSZ PARTNERSKI Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością
FUNDUSZ PARTNERSKI Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie
FUNDUSZ PARTNERSKI Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
FUNDUSZ PARTNERSKI Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce
FUNDUSZ PARTNERSKI Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w powiecie myślenickim i kantonie Valais – wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych
FUNDUSZ PARTNERSKI Polsko Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności regionów górskich
FUNDUSZ PARTNERSKI Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce
FUNDUSZ PARTNERSKI Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko-szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych
FUNDUSZ PARTNERSKI Szwajcarsko-polska wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej
FUNDUSZ PARTNERSKI Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży
FUNDUSZ PARTNERSKI Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug
FUNDUSZ PARTNERSKI Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju.
FUNDUSZ PARTNERSKI Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy
FUNDUSZ PARTNERSKI Supraśl – polskie okno na Szwajcarię
FUNDUSZ PARTNERSKI Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki
FUNDUSZ PARTNERSKI Akademia Demokracji i Rozwoju
FUNDUSZ PARTNERSKI Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością
FUNDUSZ PARTNERSKI Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej.
FUNDUSZ PARTNERSKI Ogród nad głową - czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu
FUNDUSZ PARTNERSKI Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii
Srebrna książka dobrych praktyk
PARTYCYPOLIS
Konferencja Obywatele-Obywatelom
Gra PARTYCYPOLIS
Konferencja Zamykająca Grant Blokowy
Konkurs na młodzieżową inicjatywę
KOSULTACJE SPOŁECZNE PLATFORMĄ POROZUMIENIA
Lubelskie rewolucje
Podkarpackie rewolucje
Świętokrzyskie rewolucje
Model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego
Mój bohater i jego historia
AKTYWNE MAMY
WOLONTARIAT Z SENSEM
Z FACEBOOKIEM W DEMOKRACJĘ
OD MAPOWANIA DO DZIAŁANIA
WIELCY SERCEM
Akademia Lokalnego Lidera
W publicznej debacie, przy jednym gnacie
OBYWATELE PRO
UNIWERSYTET OBYWATELSKI, CZYLI JAK DZIECIAKI ŁYKAŁY BAKCYLA OBYWATELSKOŚCI
TELEWIZJA OBYWATELSKA W INTERNECIE
BAJKI OBYWATELSKIE
Małopolskie liderem
Startują projektyobywatelskie.pl
Regiony pod lupą – podkarpackie
Regiony pod lupą – lubelskie
Regiony pod lupą – małopolskie
Aktywna Polska
Co to są tzw.”fundusze szwajcarskie”?
Startują projektyobywatelskie.pl
Strona
test
Startują projektyobywatelskie.pl
Regulamin konkursu
Operator
Polityka prywatności
Regulamin
Biuro prasowe kampanii
Grant blokowy
Cookies