Tytuł projektu: 

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów

0278_D_3_2012
beneficjent: Fundacja Inna Przestrzeń
Nr wniosku: 0278/D/3/2012
Data realizacji: 4136041912
Wysokość dofinansowania: 755 000.00
Obszar tematyczny: Partycypacja w polityce publicznej
Miejsce realizacji: lubelskiemazowieckiemałopolskie
Partnerzy: Interkulturelles Zentrum w Austrii, Stowarzyszenie Homo Faber