Tytuł projektu: 

Fundusz Partnerski: Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej.

beneficjent: Gmina Łodygowice
Nr wniosku: 0004/P/1/2011
Data realizacji: 01.09.2012 r01.09.2012 r
Wysokość dofinansowania: 351 936.00
Obszar tematyczny: Edukacja obywatelska
Miejsce realizacji: śląskie
Partnerzy: Kanton Vaud