Tytuł projektu: 

Fundusz Partnerski: „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.

beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"
Nr wniosku: 0002/P/1/2011
Data realizacji: 02.05.201231.05.2014
Wysokość dofinansowania: 788 000.00
Obszar tematyczny: Edukacja obywatelska
Miejsce realizacji: małopolskie
Partnerzy: Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”