Tytuł projektu: 

Fundusz Partnerski: Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego - NEO: IMPLEMENTACJA

beneficjent: Województwo Lubelskie
Nr wniosku: 0012/P/3/2014
Data realizacji: 01.01.201528.02.2015
Wysokość dofinansowania: 142 920.00
Obszar tematyczny: Edukacja obywatelska
Miejsce realizacji: lubelskie
Partnerzy: Laboratory for Energy Conversion ETH Zürich