Tytuł projektu: 

Eko Szlak - Łaźna Struga

0213_M_2_2012
beneficjent: Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab
Nr wniosku: 0213/M/2/2012
Data realizacji: 1.01.201330.09.2013
Wysokość dofinansowania: 174 474.00
Obszar tematyczny: Partycypacja w polityce publicznej
Miejsce realizacji: warmińsko-mazurskie
Partnerzy: Gmina Ełk, Gmina Stare Juchy, Gmina Świętajno, Powiat Olecki