Tytuł projektu: 

Cafe Obywatelska

0637_D_3_2012
beneficjent: Stowarzyszenie Ekopsychologia
Nr wniosku: 0637/D/3/2012
Data realizacji: 1.07.201331.08.2014
Wysokość dofinansowania: 341 000.00
Obszar tematyczny: Edukacja obywatelska
Miejsce realizacji: małopolskiepodkarpackie
Partnerzy: Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Inicjatyw Rozowojowych FENOMENO, Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza", Stowarzyszenie Novy Domov na Słowacji