Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Utrwalenie efektów partnerstwa polsko-szwajcarskiego w zakresie opracowania rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce

Beneficjent: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Nr wniosku: 0010/P/3/2014

Data realizacji: 01.01.2015 do 28-02-2015

Wysokość dofinansowania: 100 314 PLN

Miejsce realizacji: ogólnopolski

Partner: Schweizerischer Gewerbeverband

Strona www projektu: www.pracodawcyrp.pl

Projekt miał na celu utrwalenie i wzmocnienie rezultatów osiągniętych w poprzednim projekcie, którego założeniem była intensyfikacja dialogu społecznego prowadząca do uproszczenia jednego z ważniejszych dla przedsiębiorców podatków, podatku VAT. Jego efektami było m.in.: przeprowadzenie badań polskiego sektora MŚP, nawiązanie partnerstwa z organizacją Schweizerischer Gewerbeverband oraz korzystanie z jej doświadczeń poprzez dodatkowe działania merytoryczne i kampanię promocyjną. W ramach projektu przygotowano publikację, która ma wyznaczać kierunek postępowania partnerów społecznych oraz ustawodawcy. Na zakończenie realizacji projektu przygotowano konferencję, na której poruszono temat dotychczas prowadzonych konsultacji społecznych i ich rezultatów.