Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej

Beneficjent: Gmina Łodygowice

Czas trwania projektu: 01.01.2015 r. - 28.02.2015 r.

Nr umowy: 0002/P/3/2014

Wysokość dofinansowania: 155 119 PLN

Miejsce realizacji: gmina Łodygowice, śląskie

Partnerzy: DEPARTEMENT DE LA FORMATION,DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE ET DE L’APPUI A LA FORMATION (SESAF), Office de l’enseignement specialise (OES)

W ramach projektu wzmocnione i poszerzone zostało partnerstwo pomiędzy Kantonem Vaud a Gminą Łodygowice na poziomie współpracy między placówkami edukacyjnymi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych  między specjalistami w dziedzinie pedagogiki specjalnej z Polski i Szwajcarii. Projekt poszerzono o udział uczniów niepełnosprawnych w wizytach studyjnych i warsztatach.

Uczniowie z Polski i Szwajcarii wspólnie uczestniczyli w działaniach mających na celu poznanie kultury i  tradycji regionu. Poprzez różne formy poznawania środowiska lokalnego, historii i tradycji regionu uczniowie rozwijali swoje funkcje poznawcze, samoobsługowe, wzbogacając swój zasób wiadomości. Atrakcyjne miejsca, które zwiedzała młodzież w sposób bezpośredni utrwaliły wcześniej nabytą wiedzę.

Projekt przyczynił się również do pogłębienia wiedzy na temat systemów oświatowych w Polsce i Szwajcarii oraz metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pozwolił na integrację społeczną ponad granicami. Nawiązane relacje między uczniami w Szwajcarii odnalazły kontynuację w następnej części programu, która pozwoliła grupie uczniów i nauczycieli ze Szwajcarii odwiedzić Polskę.