Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Polsko-Szwajcarskie Forum Rozwoju Turystyki Ekologicznej

Beneficjent: Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Nr wniosku: 0008/P/3/2014

Data realizacji: 01.01.2015 do 28.02.2015

Wysokość dofinansowania: 84 690 PLN

Miejsce realizacji: Kraków, Małopolska

Partner: Unternehmen Goms

Koncepcja projektu zakładała rozwijanie i propagowanie w Polsce turystyki ekologicznej w oparciu o warunki naturalne (w tym OZE), dziedzictwo kulturowe regionu, perspektywy rozwoju elektromobilności oraz możliwość kreowania produktów turystycznych i wydarzeń o wymiarze międzynarodowym, m. in. rajd samochodów i rowerów elektrycznych, w partnerstwie z World Advanced Vehicle Expedition (WAVE).

W ramach projektu odbyła się konferencja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi, OZE oraz turystyce opartej o dziedzictwo regionalne. Zrealizowane zostały warsztaty poświęcone marketingowi terytorialnemu, dziedzictwu regionalnemu oraz projektom kulturalnym, a także wizyta studyjna do miejsc realizujących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Odbyła się wizyta szwajcarskich specjalistów i spotkania poświęcone perspektywom rozwoju elektromobilności oraz organizacji na terenie Polski odcinka rajdu WAVE 2016.Dzięki realizacji projektu nawiązana została bezpośrednia współpraca z organizatorem i dyrektorem rajdu – Louisem Palmerem – razem z którym zostały podjęte działania na rzecz organizacji części imprezy w Polsce. Rozpoczęło się również budowanie szerokiej, międzysektorowej koalicji, która jest niezbędna do realizacji wydarzenia.