Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Ogród nad głową 2 – upowszechnienie koncepcji zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjnego działania w gminach do uwzględnienia w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Czas trwania projektu: 23.12.2014 r. - 28.02.2015 r.

Nr umowy: 0001/P/3/2014

Wysokość dofinansowania: 157 763 PLN

Miejsce realizacji: Kraków, małopolskie

Cały projekt zorientowany był na zrównoważony rozwój, łączący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. Istota celu i działań projektu to szerszy transfer do polskich gmin szwajcarskiego know-how nt. zielonych dachów i ścian oraz ich roli w zrównoważonym gospodarowaniu energią na poziomie lokalnym, w tym w tworzeniu i realizacji gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Podkreślano ich znaczenie dla ochrony klimatu i energoefektywności budynków, co wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, tworzenie miejsc pracy w nowej branży oraz mobilizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych wokół idei wspólnego zakładania ogrodów na dachach i ścianach.

Realizacja projektu stanowiła kontynuację, wzbogacenie i uzupełnienie pierwotnego projektu oraz utrwalenie jego rezultatów. Zorganizowano 4 jednodniowe seminaria w 4 różnych regionach Polski: Białymstoku, Lublinie, Częstochowie, Słupsku. Powstała baza dobrych praktyk obejmująca opisy 50 instalacji zielonych dachów i ścian w Szwajcarii i w Polsce.

Projekt potwierdził duże zainteresowanie zakładaniem ogrodów na dachach i żyjących ścian. Przyczyniają się one do ochrony klimatu, oszczędzania energii, ograniczenia spływu wód opadowych z dachów i odtwarzania lokalnych ekosystemów – czyli wspierają kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju, za którego realizację na poziomie lokalnym w dużej mierze odpowiedzialne są władze samorządowe.