Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Książki, dzieci i marketing – podnoszenie kompetencji bibliotekarzy województwa pomorskiego

Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza

Czas trwania projektu: 23.12.2014 r. do 28.02.2015 r.

Nr umowy: 0004/P/3/2014

Wysokość dofinansowania: 65 250 PLN

Miejsce realizacji: Lębork, pomorskie

Partnerzy: Bibliomedia Suisse

Celem projektu było poszerzenie kompetencji zawodowych bibliotekarzy, o te, które  wykraczają poza standardowe umiejętności bibliotekarskie związane z pracą z dziećmi, a także poznanie sposobów promowania oferty biblioteki.

Postawione cele i działania projektu stanowiły kontynuację założeń zrealizowanego projektu w obszarze poszerzenia kompetencji zawodowych i miały za zadanie pogłębić je i rozbudować. Położono większy nacisk na poznanie metod pracy w bibliotekach z dziećmi szkoły podstawowej oraz na rozwinięcie i uzupełnienie działań określonych w zrealizowanym projekcie jako pilotażowe działania promocyjne.

Największym potencjałem każdej firmy są jej pracownicy. Merytoryczne, bezpłatne szkolenia zorganizowane w ramach projektu wpisały się w nowoczesne trendy stawiające na rozwój kadry w ramach instytucji.  Dzięki warsztatom uczestnicy  projektu mieli możliwość poznania nowych form pracy z dziećmi, poznania technik zwiększających kreatywność grupy, poznania obecnych trendów w marketingu i możliwości przeniesienia ich na grunt bibliotek, oraz wymiany doświadczeń i praktyk.

W warsztatach wzięli udział bibliotekarze z różnej wielkości ośrodków w województwie pomorskim. Dzięki działaniom projektu mogli uzyskać umiejętności, które można wykorzystać w codziennej pracy podnosząc jakość usług bibliotek. Nabrali chęci i zapału do dalszych działań oraz zdobyli wiedzę na temat różnorodnych możliwości w swojej pracy.