Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego - NEO: IMPLEMENTACJA

Beneficjent: Województwo Lubelskie

Nr wniosku: 0012/P/3/2014

Data realizacji: 01.01.2015 do 28.02.2015

Wysokość dofinansowania: 142 920 PLN

Miejsce realizacji: lubelskie

Partner: Laboratory for Energy Conversion ETH Zürich

Strona www projektu: www.lubelskie.pl

Projekt „NEO: IMPLEMENTACJA” był kontynuacją i rozwinięciem projektu NEO (pt. „Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego”) oraz stanowił dodatkowy komponent pozwalający na wymianę wiedzy między Partnerami projektu. Pozwolił również na zaangażowanie w działania NEO istotnych uczestników procesu podejmowania decyzji w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie województwa lubelskiego. Działania te prowadziły do bardziej skutecznego rozwoju projektów wiatrowych na terenie województwa, dzięki przedstawieniu wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu NEO poszczególnym uczestnikom procesu ich wdrażania oraz przyczynił się do wzmocnienia potencjału rozszerzania współpracy między Partnerami oraz skalowania interwencji Partnera ze Szwajcarii na terenie innych województw w Polsce. Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie w Zurychu warsztatów, sporządzenie opinii dotyczących projektu NEO oraz zorganizowanie seminarium.