Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Fundament Strategii – podstawą wdrażania innowacji w turystyce karpackiej

Beneficjent: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

Nr wniosku: 0007/P/3/2014

Data realizacji: 01.01.2015 do 28.02.2015

Wysokość dofinansowania: 132 192 PLN

Miejsce realizacji: podkarpackie

Partner: Instytut Turystyki (IInstitute of Tourism, HES-SO Valais)

Przedmiotem projektu było wdrożenie w województwie podkarpackim i małopolskim najefektywniejszych rozwiązań szwajcarskich w zakresie innowacji w turystyce w sektorze publicznym i pozarządowym. W ramach działań został opracowany m.in. film promocyjno-wdrożeniowy i  wydany Guideline pn. „Marka Karpacka Carpathia – przykład wdrożenia innowacji w turystyce”.

Dzięki działaniom projektowym zaistniała możliwość kontynuowania niezwykle ważnej współpracy polsko-szwajcarskiej, która będzie utrzymywana celem implementacji szwajcarskich rozwiązań w zakresie innowacji w turystyce na rynek podkarpacki, co przyczyni się do rozwoju turystyki i jednocześnie wzrostu poziomu społeczno-gospodarczego regionu. Wszystkie produkty powstałe w wyniku działań projektowych będą efektywnie wykorzystywane w celu propagowania innowacji w turystyce.