Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłością

Beneficjent: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Nr wniosku: 0011/P/3/2014

Data realizacji: 01.01.2015 do 28.02.2015

Wysokość dofinansowania: 158 846 PLN

Miejsce realizacji: świętokrzyskie, łódzkie

Partner: Social Entrepreneurship Initiative & Foundation, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY", Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”

Strona www projektu: www.kielce.uw.gov.pl

Celem projektu było zdobycie wiedzy przez uczestników projektu w zakresie możliwości zakładania spółdzielni socjalnych we współpracy z samorządami gminnymi w celu wspierania procesu wychodzenia z bezdomności. Projekt zwrócił uwagę na korzyści płynące z podejmowania bilateralnej współpracy pomiędzy sektorem samorządowym, a organizacjami pozarządowymi w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej i przeciwdziałania problemom społecznym. W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu ekonomii społecznej dla osób pracujących bezpośrednio z bezdomnymi, zajęcia praktyczne z podmiotami wdrażającymi idee ekonomii społecznej w Polsce i Szwajcarii, wizyty studyjne oraz konferencja podsumowująca, podczas której uczestnicy Projektu podzielili się wiedzą i doświadczeniami przedstawiając jednocześnie model wspierania osób bezdomnych na terenie Konfederacji Szwajcarskiej. Ponadto podczas konferencji poruszono temat aktywizacji osób bezdomnych oraz roli partnerstwa  lokalnego we wspieraniu ekonomii społecznej.