Dobre praktyki

FUNDUSZ PARTNERSKI Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych

Beneficjent: Powiat Myślenicki

Nr wniosku: 0009/P/3/2014

Data realizacji: 01.01.2015 do 28.02.2015

Wysokość dofinansowania: 67 536 PLN

Miejsce realizacji: Województwo Małopolskie

Partner: Kanton du Valais

Przedmiotem projektu było stworzenie warunków do lepszej realizacji edukacji młodzieży z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.  W tym celu stworzono edukacyjną platformę internetową, w języku polskim i angielskim, w całości poświęconą tematyce ratownictwa medycznego, w tym zagadnieniom związanym z pierwszą pomocą przedmedyczną (platforma zawiera m.in. filmy, poradniki oraz pakiety edukacyjne).

Promocja idei edukacji z zakresu pierwszej pomocy wraz z kształtowaniem postaw pomocowych w odniesieniu do drugiego człowieka zostały również osiągnięte poprzez realizację szkoleń w różnego rodzaju instytucjach dla dzieci, młodzieży i osób starszych.