Dobre praktyki

Beneficjent : Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa Czas trwania projektu: 12.04.2012 r. do 30.09.2014 r. Nr umowy: 0001/P/1/2011 Wysokość dofinansowania: 712 623 PLN Miejsce realizacji: Kraków, małopolskie Strona www: www.krakowimpact.pl Partnerzy: Instytut Turystyki przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO w Sierre, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,...
W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych między październikiem a grudniem zeszłego roku nasi Beneficjenci zrealizowali 12 Inicjatyw będących efektem współpracy podczas spotkań sieciujących. Jedną z takich Inicjatyw była Srebrna Książka Dobrych Praktyk opracowana przez 9 organizacji działających na rzecz seniorów: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i...
Gra Partycypolis
Szanowni Państwo, w ostatnich dwóch tygodniach do gimnazjów, liceów, techników oraz ośrodków młodzieżowych w województwach małopolskim, świętokorzyskim, lubelskim i podkarpackim wysłaliśmy 3 500 egzemplarzy gry PARTYCYPOLIS. Gra powstała w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego SPPW i jest całkowicie bezpłatna. Gra adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży...
Konsultacje społeczne to proces, w którym władza przedstawia do oceny mieszkańców swoje plany dotyczące nowych inwestycji czy przedsięwzięć mających wpływ na życie codzienne obywateli. Jak można usprawnić te działania, sprawdziła Fundacja Stabilo, która w latach 2012-2014 realizowała w Toruniu projekt „Akcja konsultacja” współfinansowany w ramach Grantu Blokowego. OBYWATELSKI SPACER — Realizując...
Duży model krajobrazu z budynkami, w tle grupa zwiedzająca klasa
Z TROSKI O WSPÓLNE DOBRO Przestrzeń publiczna powinna służyć zaspakajaniu potrzeb lokalnej społeczności. By spełniać tę funkcję, musi być zagospodarowana zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, co wymaga ich aktywnego włączenia się w jej tworzenie. Dzięki projektowi „Model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznej zespołów pałacowo-parkowych na Szlaku Jana III Sobieskiego” Fundacja...
Fotograf wykonujący zdjęcie w widoku frontalnym
FOTOGRAF - OBYWATEL W 2013 roku Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zrealizowało projekt „Mój bohater i jego historia”, współfinansowany z Grantu Blokowego. Młodzież do aktywnego obywatelskiego działania zachęcano za pomocą fotografii. Tytuł projektu to także tytuł reportaży, które przygotowywali młodzi uczestnicy działań. BOHATERZY W OBIEKTYWIE — Nasze warsztaty fotograficzne cieszyły się...
Sala wykładowa z osobą przy projektorze
Projekt „Aktywne mamy w 3 sektorze” był realizowany w latach 2013-2014 w warszawskiej dzielnicy Ursynów przez Fundację Razem Przez Macierzyństwo. Dofinansowanie z Grantu Blokowego w wysokości ponad 135 tys. zł przeznaczono na szkolenia, warsztaty oraz zajęcia coachingowe. Aktywne mamy zdobyły wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, która miała ułatwić im poruszanie się w 3 sektorze. ALTERNATYWA DO...
Biurko z dokumentami, pisakami i notesami
Kampania społeczna promująca wolontariat to dobry sposób, aby uświadomić ludziom, jak ważne jest bezinteresowne pomaganie innym. Przekonali się o tym uczestnicy projektu „Wolontariat ma sens!” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda dzięki dofinansowaniu na działania edukacyjne z Grantu Blokowego. TRAMWAJEM PRZEZ KAMPANIĘ Szeroko zakrojona kampania szybko zaczęła przynosić pozytywne...
Osoby w sali wykładowej
O tym, co Twitter czy Facebook mają wspólnego z demokracją, mogli dowiedzieć się uczestnicy projektu „Demokracja 4.0”, który został zrealizowany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego dzięki współfinansowaniu z Grantu Blokowego. Dziennikarze obywatelscy z Włoch oraz Hiszpanii poprowadzili warsztaty, na których zaznajamiali uczestników z nowymi narzędziami komunikowania się w sieci...
Osoby różnego wieku podczas biegu w lesie
W ramach projektu „eco21.pl — partycypacyjny model kształtowania trwałego rozwoju lokalnego dla Europolu Śląsko-Krakowskiego” realizowanego dzięki środkom uzyskanym z Grantu Blokowego, Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum wyszkoliło aż 42 trenerów trwałego rozwoju. Uczestnicy projektu, poza zdobywaniem umiejętności interpersonalnych oraz trenerskich, zajęli się również mapowaniem...

Strony