Tytuł projektu: 

Akademia Kobiet Aktywnych

0125_D_3_2012
beneficjent: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES
Nr wniosku: 0125/D/3/2012
Data realizacji: 1.04.201330.09.2014
Wysokość dofinansowania: 753 246.00
Obszar tematyczny: Edukacja obywatelska
Miejsce realizacji: lubelskie
Partnerzy: Cooperativa Sociale Azalea we Włoszech