Dobre praktyki

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu w telegraficznym skrócie projekty realizowane w poszczególnych województwach. Zaczniemy od tych, które miały miejsce na tzw. obszarze koncentracji geograficznej, czyli w województwach lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Realizacja większej liczby projektów na tym obszarze była szczególnie cenna ze względu na intencję Darczyńcy, jaką...
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, zwany „funduszami szwajcarskimi”, jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Państwami beneficjentami są Polska oraz 11 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w latach 2004–2007. Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich UE, kładącym...
Witamy na portalu projektyobywatelskie.pl! Chcemy Państwu pokazać owoce działań setek osób z całej Polski, które postawiły na aktywność i zrealizowały rewolucyjne projekty na rzecz swojego otoczenia. W jednym miejscu zebraliśmy opisy 337 projektów wykonanych przez organizacje pozarządowe w całej Polsce dzięki dofinansowaniu w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy...
Projekty, które znajdują się na portalu, otrzymały dofinansowanie w ramach Grantu Blokowego, a dokładniej Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP). Dotyczyły one wspierania budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, włączania mieszkańców w różnych grupach wiekowych do podejmowania decyzji na swoim terenie, kontrolowania działalności i obietnic wyborczych władzy samorządowej...